Become a Fan

« Stories. | Main | For a party, eventually »

July 16, 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Hewlett-Packard

Hewlett-Packard, HP (NYSE: HPQ) egzystuje korporacją technologiczną wielonarodowych dyrektywy, z
sadybą w Palo Alto w Kalifornii. Hewlett-Packard egzystuje sierocą z
najdonioślejszych instytucji w narodowej dziedzinie na świecie, funkcjonujących w niespełna wszystkich krajach.

The comments to this entry are closed.

My Photo

All photos by Tess Wilson

tessmariewilson at! gmail dot! com